Obrazek nagłówka: Materiały edukacyjne KL Plaszow. 4 km od Rynku Głównego w Krakowie

W 2020 r. Muzeum Krakowa opracowało materiały edukacyjne pt.: „KL Plaszow. 4 km od Rynku Głównego”, które zawierają informacje pomocne w nauczaniu o historii obozu. Intencją autorek było stworzenie zestawu umożliwiającego zrealizowanie lekcji w szkołach, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym. Przygotowany zestaw (pdf) składa się z trzech części: I – historia KL Plaszow (również w wersji na czytniki), II – informacje dla nauczycieli, III – prezentacja umożliwiająca przeprowadzenie zajęć. Prezentację podzielono na dwie części: Wprowadzenie (przewidziane do realizacji w trakcie jednej godziny lekcyjnej) oraz KL Plaszow (dwie godziny lekcyjne). Treści zawarte w materiałach dotyczą kwestii trudnych: śmierci, cierpienia i ludobójstwa – dlatego rekomendujemy je uczniom liceów lub ostatnich klas szkół podstawowych. Jednak ostateczną ocenę w tym względzie pozostawiamy edukatorom. Twórcy materiałów edukacyjnych mają nadzieję, że zawarte w nich informacje umożliwią poznanie przez uczniów historii KL Plaszow. Materiały te pomogą także w przeprowadzeniu spaceru edukacyjnego po terenie poobozowym, którego przestrzeń dzięki lekcjom na temat obozu stanie się czytelna dla młodych odwiedzających. Wszelkie uwagi i pytania do Autorek prosimy kierować na adres mailowy: edukacja@plaszow.org

Materiały edukacyjne zostały opracowane w ramach projektu pn. „Interdyscyplinarne działania badawcze i edukacyjne związane z miejscem pamięci KL Plaszow jako częścią Trasy Pamięci MHK” dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Gminę Miejską Kraków, realizowanego przez Muzeum Krakowa w 2020 r.