Obrazek nagłówka: Zajęcia zdalne


Zajęcia zdalne dla uczniów szkół podstawowych (7, 8 klasa) oraz szkół ponadpodstawowych.
Rejestracja: edukacja@plaszow.org


Historia KL Plaszow

Zajęcia są poświęcone omówieniu historii KL Plaszow od początku jego powstania w 1942 r., kiedy na obrzeżach Krakowa założono obóz pracy przymusowej, poprzez jego przekształcenie w obóz koncentracyjny i stopniową likwidację. Przedstawione zostaną informacje ogólne dotyczące życia więźniarskiego, w tym: zagrożenia życia, pracy, wyżywienia, kontaktów z innymi więźniami i osobami spoza obozu oraz deportacji. Podczas zakończenia omówiona zostanie współczesna przestrzeń KL Plaszow, jako miejsca z widocznymi śladami przeszłości.

Czas trwania: ok. 40 min.

KL Plaszow w historii ocalałych

W obozie koncentracyjnym Plaszow więziono ok. 35 tys. osób. Po wojnie wielu z byłych więźniów składało relacje, które w głównej mierze zdeponowane są w Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Celem warsztatów jest przybliżenie uczniom historii obozu opowiedzianej z perspektywy więźniów. Świadectwa byłych więźniów są nie tylko uzupełnieniem wiedzy historycznej, ale także ukazują indywidualny, jednostkowy wymiar cierpienia, które niesie wojna.

Czas trwania: ok. 40 min.

Fotografie KL Plaszow

Zajęcia poświęcone liczącemu ok. 200 zdjęć zbiorowi fotografii wykonanych na terenie KL Plaszow w latach 1943 – 1944. Uczestnicy zapoznają się z historia ich powstania, z warsztatem badacza starającego się zrekonstruować przy ich pomocy przeszłość i topografię obozu. Zakończeniem będzie refleksja nad etyczną stroną fotografowania i upubliczniania fotografii dokumentujących ludzką krzywdę i cierpienie.

Czas trwania: ok. 40 min.

Archiwa czasów wojny – jak pracować ze źródłami historycznymi

Historia drugiej wojny światowej utrwaliła się w licznych wspomnieniach, relacjach i rodzinnych historiach. Okres ten został również utrwalony w dokumentach, fotografiach, zabytkach i wielu innych archiwaliach.

Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z przykładami źródeł historycznych, metodyką poszukiwania i prowadzenia kwerend źródłowych oraz rekonstrukcją historii osobistych.

Czas trwania: ok. 40 min.

Historia, wspomnienie, ślad. Pozostałości II wojny światowej w przestrzeni współczesnego Krakowa

Kraków jest miastem, gdzie historia przeplata się ze współczesnością. Jednak często mijając ulice, budynki, tablice, pomniki nie jesteśmy świadomi znaczenia śladów, które nas otaczają. Warsztat ma na celu przedstawienie śladów historii wojennego Krakowa zachowanych w tkance architektonicznej współczesnego miasta. Będziemy je poznawać poprzez wirtualny spacer, analizę archiwalnych zdjęć, zabytków oraz relacji i opowieści.

Czas trwania: ok. 40 min.