Obrazek nagłówka: Wystawa plenerowa

Od 15 listopada 2017 roku na terenie Miejsca Pamięci znajduje się wystawa plenerowa „KL Plaszow”.

Pomiędzy ul. Kamieńskiego i Wielicką, w miejscach ważnych dla historii obozu ustawiono 19 tablic. Przedstawiają m.in. plac apelowy, baraki mieszkalne, miejsca egzekucji, obszar gospodarczy, warsztaty. Wystawa opowiada o KL Plaszow za pomocą archiwalnych zdjęć, fragmentów relacji więźniów i krótkich informacji historycznych. Na niemal wszystkich planszach kolorem sepii z czarno-białego tła wydobyte są postacie ludzi i obiekty, do których odnosi się opis. Celem wystawy jest przybliżenie zwiedzającym historii KL Plaszow poprzez wpisanie w odbiór neutralnego krajobrazu wiedzy o tragicznej przeszłości tego miejsca.

Autorami wystawy są: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa i Kolektyw Kuratorski działający w ramach Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci, utworzonego na Wydziale Polonistyki UJ.

Mapa: Rozmieszczenie plansz wystawy plenerowej na terenie Miejsca Pamięci KL Plaszow
Rozmieszczenie plansz wystawy plenerowej na terenie Miejsca Pamięci KL Plaszow, oprac. K. Karski, wł. MKLP

Wystawa powstała w ramach grantu pt. „Opracowania studium dot. opieki nad krakowskimi miejscami pamięci z KL Płaszów jako częścią Trasy Pamięci MHK”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Miejskiej Kraków i realizowanego przez Muzeum Krakowa w latach 2016-2017.