Obrazek nagłówka: Wizyta w Miejscu Pamięci


Tematyczne oprowadzania po terenie byłego KL Plaszow dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych.
Rejestracja: edukacja@plaszow.org


Historia KL Plaszow

W 1942 r. na obrzeżach Krakowa utworzony został przez Niemców obóz pracy przymusowej, przekształcony następnie w obóz koncentracyjny. Największą grupę więźniów stanowili krakowscy Żydzi przesiedleni tu z getta w marcu 1943 r. Do obozu trafiali też Żydzi z innych gett Generalnego Gubernatorstwa, Polacy podejrzani o działalność konspiracyjną i rodziny romskie. W sierpniu 1944 r. w obozie przetrzymywano kilka tysięcy Polaków, ujętych podczas tzw. „czarnej niedzieli”. Było to również miejsce egzekucji dokonywanych przez Gestapo.

Obecnie teren poobozowy nosi kilka czytelnych śladów przeszłości: pozostałości cmentarzy, fragmenty infrastruktury obozowej, ślady niwelacji terenu, a także kilka upamiętnień. Celem spaceru jest zaznajomienie uczniów z historią KL Plaszow oraz historyczną i współczesną topografią Miejsca Pamięci.

Miejsce spotkania: Szary Dom, ul. Jerozolimska 3

Czas trwania: ok. 90-120 minut.

Archeologia Miejsca Pamięci

W latach 2016–2019 na terenie byłego obozu KL Plaszow Muzeum Krakowa przeprowadziło badania archeologiczne. W trakcie prac terenowych odnalezione zostały liczne obiekty: pozostałości baraków, narzędzia, a także osobiste przedmioty więźniów: sztućce, kubki, przybory toaletowe, guziki. Te zwyczajne przedmioty skrywają w sobie osobiste historie więźniów i stają się niemymi świadkami tragicznych wydarzeń.

W trakcie spaceru uczestnicy zyskają wiedzę odnośnie sposobu prowadzenia badań archeologicznych oraz interpretacji ich wyników. Wędrówce przez teren byłego obozu będzie także towarzyszyć wspólna refleksja nad tym, jaką rolę pełnią zabytki oraz współczesne przedmioty obecne w tej przestrzeni w doświadczaniu i interpretacji przeszłości tego miejsca.

Miejsce spotkania: Szary Dom, ul. Jerozolimska 3

Czas trwania: ok. 90-120 minut.

Foto(topo)grafia KL Plaszow

Zachowany obszar dawnego KL Plaszow jest obecnie terenem zielonym. Jego krajobraz skrywa jednak historię niemieckiego nazistowskiego obozu pracy przymusowej i koncentracyjnego, który istniał w latach 1942-1945. Kluczowym materiałem do poznania przeszłości miejsca są relacje świadków – byłych więźniów i fotografie wykonane w czasie istnienia obozu.

Podczas spaceru połączonego z opowieścią o historii poznamy zdjęcia z czasów wojny, jak i te wykonane w okresie powojennym. W trakcie spotkania przedstawiona będzie przeszłość miejsca oraz losy kolekcji zdjęć. 

Miejsce spotkania: Pomnik Ofiar Faszyzmu

Czas trwania: ok. 90 minut.