Marta Śmietana

współpraca: Monika Bednarek, Kamil Karski

Miejsce Pamięci KL Plaszow. Raport za rok 2020

KL Plaszow Memorial Site. Report for the period 2020

wersja polsko-angielska

Polish-English version

Kraków 2020 r.

Działania wykonane przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w 2020 roku w ramach grantu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Interdyscyplinarne działania badawcze i edukacyjne związane z miejscem pamięci KL Plaszow jako częścią Trasy Pamięci MHK”, dofinansowanego przez Gminę Miejską Kraków.

Pobierz


Monika Bednarek, Marta Śmietana, Kamil Karski

Miejsce Pamięci KL Plaszow. Raport za okres 2018-2019

KL Plaszow Memorial Site. Report for the period 2018-2019

wersja polsko-angielska

Polish-English version

Kraków 2019 r.

Działania wykonane przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w latach 2018 –2019 w ramach grantu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. „Działania badawcze i edukacyjne związane z miejscem pamięci KL Plaszow jako częścią Trasy Pamięci MHK”, dofinansowanego przez Gminę Miejską Kraków.

Pobierz

Monika Bednarek, Marta Śmietana, Kamil Karski

Miejsce Pamięci KL Plaszow. Raport za okres 2016-2017

KL Plaszow Memorial Site. Report for the period 2016-2017

wersja polsko-angielska

Polish-English version

Kraków 2017 r.

Działania wykonane przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w latach 2016–2017 w ramach grantu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. „Opracowanie studium dot. opieki nad krakowskimi miejscami pamięci z dawnym KL Płaszów jako częścią Trasy Pamięci MHK”, dofinansowanego przez Gminę Miejską Kraków.

Pobierz