Obrazek nagłówka: Publikacje


Publikacja zbiorowa

Płaszów. Odkrywanie /Płaszów. Discovering

wersja polska / English version

Kraków 2016 r.

Publikacja Płaszów. Odkrywanie stanowi zbiór referatów wygłoszonych podczas konferencji zorganizowanej przez Muzeum Krakowa w ramach wydarzenia Pamiętaj z nami w 2016 r. Głosy uczestników wpisały się w społeczną dyskusję, której areną był Kraków na początku 2016 roku. Przedmiotem medialnych i nie tylko debat stały się rozważania nad przyszłością terenu dawnego obozu i tym, kiedy i za czyją sprawą powstanie na tym obszarze nowe upamiętnienie, we właściwy i adekwatny sposób mówiące o KL Plaszow i jego ofiarach.

Wersja polska – Pobierz

English version – Download

Publikacja powstała w ramach projektu pt. „Opracowania studium dot. opieki nad krakowskimi miejscami pamięci z KL Płaszów jako częścią Trasy Pamięci MHK”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Miejskiej Kraków i realizowanego przez Muzeum Krakowa w latach 2016-2017.

Kamil Karski

KL Plaszow. Archeologia Miejsca Pamięci / KL Plaszow. The Archaeology of Memorial Site

wersja polsko-angielska /Polish-English version

Kraków 2019 r.

W latach 2016-2019 Muzeum Krakowa zrealizowało kompleksowy projekt badań archeologicznych terenu byłego obozu. Wobec niezachowanego archiwum obozowego, głównym źródłem wiedzy o historii KL Plaszow są m.in. nieliczne dokumenty, zdjęcia, plany oraz relacje ocalałych więźniów. Dzięki badaniom archeologicznym do materiałów tych włączona została nowa kategoria źródeł – zabytki archeologiczne. W trakcie badań odkryto relikty budynków, pozostałości obozowej infrastruktury oraz kilkanaście tysięcy artefaktów. Przedmioty prezentowane w wydawnictwie ilustrują przeszłość obozu, ale też sam proces badań. Album podzielony jest na dwie części – w pierwszej w sposób popularnonaukowy omówiony jest proces prowadzenia badań oraz wstępne rezultaty wykopalisk. W drugiej części, katalogowej, przedstawiono fotografie wybranych zabytków ilustrujące różne aspekty obozowej egzystencji.

Pobierz

Publikacja powstała w ramach projektu pt. „Działania badawcze i edukacyjne związane z miejscem pamięci KL Plaszow jako częścią Trasy Pamięci MHK”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Miejskiej Kraków i realizowanego przez Muzeum Krakowa w latach 2018-2019.