Obrazek nagłówka: Projekty edukacyjne

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny „KL Plaszow. Historia, która łączy” był skierowany do uczniów krakowskich szkół średnich. Jego celem było zaznajomienie uczestników z wiedzą na temat historii Miejsca Pamięci KL Plaszow.

Projekt zakładał zwiedzanie przez uczniów Miejsca Pamięci KL Plaszow oraz wystaw muzealnych dotyczących historii Krakowa w czasie II wojny światowej, a także udział w warsztatach z zakresu historii i sztuki. Dzięki tym działaniom uczniowie zdobędą wiedzę o miejscu pamięci, nauczą się interpretacji źródeł historycznych oraz twórczo odniosą się do kwestii historii i pamięci o KL Plaszow poprzez przygotowanie prac końcowych w grupach.

Projekt rozpoczął się we wrześniu 2020 r. i był prowadzony przez Muzeum Krakowa. Ostatecznie został zrealizowany we współpracy z Muzeum KL Plaszow. W spotkaniach udział wzięło łącznie ponad 60 uczniów wraz z opiekunami z 5 krakowskich szkół średnich (VI Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Krakowie, XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie, 28 LO w Krakowie, XLIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, Technikum Komunikacyjne nr 25 w Krakowie).

W ramach cyklu odbyło się 13 warsztatów, trzy wykłady, spotkania i spacer w formie tradycyjnej, ponad 16 godzin zajęć zdalnych. Był to czas intensywnej pracy uczestników i poszukiwań zmierzających do realizacji projektów, których przygotowanie było zakończeniem uczestnictwa w projekcie. W efekcie powstały prace pisane, artystyczne, nagrania audio i wideo, dla których punktem wyjścia była historia KL Plaszow. Podczas odbywającego się 13 kwietnia 2021 r. blisko czterogodzinnego spotkania online zaprezentowano osiem prac, które wspólnie omówiliśmy i podsumowaliśmy. Dziękujemy wszystkim – uczniom, opiekunom grup, prowadzącym wykłady i warsztaty za wspólną pracę, która mimo pandemii udało się wspólnie wykonać. Mamy prawdziwą nadzieję, że to nie koniec wspólnie realizowanych przedsięwzięć.