Obrazek nagłówka: Projekt upamiętnienia

W 2007 roku powstał projekt architektoniczny upamiętnienia na terenie byłego obozu koncentracyjnego Plaszow autorstwa firmy Proxima Sp. z o.o. (później GPP Sp. z o.o.). W 2018 roku koncepcja ta została zmodyfikowana na podstawie scenariusza opracowanego przez zespół pracowników Muzeum Krakowa. Zgodnie z założeniami zaktualizowanego projektu upamiętnienie będzie obejmować teren poobozowy – jako autentyczny świadek śmierci i cierpienia ofiar – a także dwa budynki wystawowe: Szary Dom (obiekt historyczny) oraz nowo wybudowane Memoriał i Centrum Edukacyjne.

Teren poobozowy

37 hektarów powierzchni poobozowej jest obecnie wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego. Znajdują się na nim relikty dwóch przedwojennych cmentarzy żydowskich, zabudowań obozowych oraz trzy miejsca egzekucji i masowe groby. Wobec braku czytelnych śladów przeszłości na obszarze dawnego obozu zostaną umieszczone oznaczenia, które wytyczą podstawową trasę zwiedzania. W latach 2016–2019 na terenie Miejsca Pamięci były prowadzone badania archeologiczne, w wyniku których uzyskano dodatkową wiedzę o historii obozu. Część odnalezionych w trakcie tych prac przedmiotów będzie prezentowana na wystawie stałej w Muzeum KL Plaszow.

Szary Dom

Obiekt usytuowany przy ul. Jerozolimskiej 3 był budynkiem administracyjnym cmentarza Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie. Wybudowany w 1925 r. pełnił rolę użytkowo‑ administracyjną nekropolii. W 1942 r. stał się częścią infrastruktury obozowej. Mieściły się w nim biura oraz więzienie. Po wojnie pełnił funkcję mieszkalną. Projekt muzeum zakłada konserwację i zabezpieczenie budynku z możliwie największą dbałością o jego elementy historyczne. W Szarym Domu znajdą się wystawa stała, przestrzeń warsztatowa oraz czytelnia.

Memoriał

W nowo powstałym budynku przy ul. Kamieńskiego, położonym poza obszarem obozu, znajdować się będzie historyczno-problemowa część wystawy stałej. Ekspozycja podzielona zostanie na segmenty tematyczne obejmujące najważniejsze wątki z historii obozu oraz działania na rzecz jego upamiętnienia podejmowane po 1945 r. Przy Memoriale usytuowane zostanie centrum obsługi zwiedzających Miejsce Pamięci.

Mapa Kl plaszow
Oprac. K. Karski, wł. MKLP