Szary Dom

Konkurs na opracowanie koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej Muzeum KL Plaszow

Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942 – 1945) w Krakowie (w organizacji) ogłasza Konkurs na wykonanie koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej.

Wystawa stała Muzeum KL Plaszow zostanie zrealizowana w dwóch lokalizacjach: nowo projektowanym budynku Memoriału oraz zabytkowym obiekcie, tzw. Szarym Domu.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie merytorycznie uzasadnionej, estetycznej, atrakcyjnej i funkcjonalnej koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej w Muzeum KL Plaszow, łączącej obie odsłony ekspozycji oraz złożenie jej w formie pracy konkursowej.

Wybrana praca konkursowa, w części lub w całości, może stać się podstawą do opracowania dokumentacji projektowej, umożliwiającej realizację wystawy stałej w Muzeum – Miejscu Pamięci KL Plaszow w Krakowie.   

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie. Dla autorów prac, które zajmą pierwsze trzy miejsca – przewidziano nagrody pieniężne. 

Warunki udziału w konkursie określa Regulamin wraz z załącznikami.

Terminy:    

  • 15 października 2021 r. – ogłoszenie konkursu,
  • do 21 października 2021 r. – zgłoszenie uczestnictwa w wizji lokalnej,
  • 25 października 2021 r. – wizja lokalna,
  • do 1 listopada 2021 r. – składanie pytań dotyczących Regulaminu konkursu,
  • do 4 listopada 2021 r. – udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu konkursu,
  • do 26 listopada 2021 r – składanie prac konkursowych,
  • do 10 grudnia 2021 r. – ogłoszenie wyników konkursu.

Regulamin i załączniki:

Informacje dodatkowe