łagodny stok pokryty trawą, na nim niewielka grupa ludzi, w tle drzewa i zachmurzone niebo

Cykl wakacyjnych spacerów tematycznych po terenie KL Plaszow

Szanowni Państwo zapraszamy do udziału w wakacyjnych spacerach tematycznych po terenie KL Plaszow.

Udział w spacerach jest możliwy po wcześniejszej rezerwacji dokonanej mailowo pod adresem: edukacja@plaszow.org

Koszt udziału w spacerze wynosi 10 zł od osoby, przy koniecznej wcześniejszej przedpłacie na konto bankowe.
Numer konta oraz tytuł przelewu zostanie podany w wiadomości zwrotnej wraz z potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji.

Harmonogram wakacyjnych spacerów tematycznych po terenie KL Plaszow

Historia KL Plaszow 
Termin 1: 1 lipca (czwartek) | godz. 17:45 (brak wolnych miejsc)
Termin 2: 5 sierpnia (czwartek) | godz. 17:45 (brak wolnych miejsc)
W 1942 r. na obrzeżach Krakowa utworzony został przez Niemców obóz pracy przymusowej, przekształcony następnie w obóz koncentracyjny. Największą grupę więźniów stanowili krakowscy Żydzi, przesiedleni tu z getta w marcu 1943 r. Do obozu trafiali też Żydzi z innych gett Generalnego Gubernatorstwa, Polacy podejrzani o działalność konspiracyjną i rodziny romskie. W sierpniu 1944 r. w obozie przetrzymywano kilka tysięcy Polaków, ujętych podczas tzw. czarnej niedzieli. Było to również miejsce egzekucji dokonywanych przez gestapo. 
Obecnie teren poobozowy nosi kilka czytelnych śladów przeszłości: pozostałości cmentarzy, fragmenty infrastruktury obozowej, ślady niwelacji terenu, a także kilka upamiętnień. Celem spaceru jest poznanie historii obozu Plaszow, ale także historycznej i współczesnej topografii miejsca pamięci. 
Czas trwania: około 2 godz. 
Prowadzenie: Kamil Karski, Anita Szkarłat 
Miejsce zbiórki: Szary Dom, ul. Jerozolimska 3 


Archeologia miejsca pamięci 
Termin 1: 8 lipca (czwartek) | godz. 17:45 (brak wolnych miejsc)
Termin 2: 12 sierpnia (czwartek) | godz. 17:45 (brak wolnych miejsc)
W latach 2016–2019 na terenie byłego obozu Plaszow Muzeum Krakowa przeprowadziło badania archeologiczne. W trakcie prac terenowych odnalezione zostały liczne obiekty: pozostałości baraków, narzędzia, a także osobiste przedmioty więźniów –sztućce, kubki, przybory toaletowe. Te zwyczajne przedmioty skrywają w sobie osobiste historie więźniów i stają się dla nas niemymi świadkami tragicznych wydarzeń. W trakcie spaceru uczestnicy zyskają wiedzę odnośnie sposobu prowadzenia badań archeologicznych i ich wyników. Wędrówce przez teren byłego obozu będzie także towarzyszyć wspólna refleksja nad tym, jaką rolę pełnią zabytki oraz współczesne przedmioty w doświadczaniu i interpretacji przeszłości miejsca pamięci. 
Czas trwania: około 2 godz. 
Prowadzenie: Kamil Karski 
Miejsce zbiórki: Szary Dom, ul. Jerozolimska 3 

Cmentarze żydowskie w Podgórzu 
Termin 1: 22 lipca (czwartek) | godz. 17:45 (brak wolnych miejsc)
Termin 2: 19 sierpnia (czwartek) | godz. 17:45 (brak wolnych miejsc)
Teren niemiecki obóz pracy przymusowej Plaszow powstał na terenie dwóch cmentarzy żydowskich (starego – Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Podgórzu oraz nowego – Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie). Uczestnicy oprowadzania będą mieli możliwość zapoznania się z historią obu nekropolii, skalą i skutkami ich wojennej dewastacji, a także obecnymi (lub nieobecnymi) w przestrzeni formami ich upamiętnień. Tłem wykładu będą zasady judaizmu (halacha) określające znaczenie i rolę cmentarzy w religii żydowskiej. Zaprezentowane zostaną także wybrane formy epigraficzne występujących na macewach wraz z wyjaśnieniem ich symboliki. 
Czas trwania: około 1,5 godz. 
Prowadzenie: Justyna Morawska 
Miejsce zbiórki: Szary Dom, ul. Jerozolimska 3 


Płaszowskie pomniki (1947-1964-2020) 
Termin 1: 29 lipca (czwartek) | godz. 17:45 (brak wolnych miejsc)
Termin 2: 26 sierpnia (czwartek) | godz. 17:45 
Na terenie KL Plaszow i w okolicach stacji kolejowej przy ul. Dworcowej znajdują się liczne upamiętnienia związane są z czasem II wojny światowej i historią okupowanego Krakowa. Ich forma jest zróżnicowana, od prostych tablic i obelisków po ekspresyjne monumentalne rzeźby. Podczas spaceru uczestnicy poznają okoliczności powstania upamiętnień oraz historie zdarzeń, które pomniki przywołują. 
Czas trwania: około 2 godz. 
Prowadzenie: Kamil Karski 
Miejsce zbiórki: Plac Braci Dudzińskich (przed wejściem na dworzec Kraków Płaszów)

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu i korespondencji na: edukacja@plaszow.org