Specjalista ds. komunikacji i wizerunku

Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942 – 1945) (w organizacji)

ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. komunikacji i wizerunku.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Miejsce pracy: Kraków.

Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra znajomość dwóch języków obcych (w tym języka angielskiego) w mowie i piśmie, znajomość kolejnych języków będzie dodatkowym atutem,
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z branżą reklamową i PR, mile widziane doświadczenie pracy w instytucji kultury,
 • umiejętność sprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie; „lekkie” pióro”,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność negocjacji i podejmowania szybkich decyzji, radzenie sobie w stresujących sytuacjach,
 • samodzielność i kreatywność w działaniu,
 • odpowiedzialność i terminowość,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność i otwartość,

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane wykształcenie z zakresu public relations, historii, wiedzy o kulturze, muzealnictwa, politologii,
 • wiedza na temat historii II wojny światowej i Zagłady,
 • praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office),
 • znajomość dodatkowych języków obcych,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • tworzenie i wdrażanie strategii komunikacyjnej instytucji, koordynowanie wszystkich prac związanych z komunikacją i wizerunkiem Muzeum,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z mediami,
 • opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych Muzeum, 
 • zarządzanie sytuacją kryzysową, organizowanie konferencji prasowych, monitoring mediów,
 • współpraca przy obsłudze strony internetowej Muzeum i serwisów społecznościowych oraz BIP-u,
 • współorganizowanie prezentacji dotyczących przedsięwzięć podejmowanych przez Muzeum,
 • udział w organizacji spotkań z ludźmi kultury i nauki,
 • udział w promowaniu działalności edukacyjnej i wystawienniczej Muzeum..

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w nowej, rozwijającej się instytucji kultury,
 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty:  

 • CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942 – 1945) (w organizacji) z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;
 • list motywacyjny.

Każdy z trzech nadesłanych dokumentów powinien być nazwany w następujący sposób: Anna_Kowalska_CV, _list motywacyjny, _oświadczenie.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: praca@plaszow.org  do dnia 17.03.2021 r. z adnotacją:

„Oferta na stanowisko: Specjalista ds. komunikacji i wizerunku w Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942 – 1945) (w organizacji)”.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum KL Plaszow − www.plaszow.org.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Osoby przesyłające swoje dokumenty aplikacyjne w związku z naborem na stanowisko Specjalista ds. komunikacji i wizerunku w Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942 – 1945) (w organizacji) prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz umieszczenie w aplikacji rekrutacyjnej (CV) poniższego oświadczenia, bez którego aplikacja nie będzie mogła być wzięta pod uwagę.

Klauzula informacyjna – pobierz