Specjalista ds. administracyjno-biurowych

Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942 – 1945) (w organizacji)

ogłasza nabór na stanowisko

Specjalista ds. administracyjno-biurowych

Muzeum KL Plaszow poszukuje osoby, która będzie pełniła rolę administracyjną, organizacyjną i wspierającą pracę zespołu i kierownictwa Muzeum.

Szukamy osoby zaangażowanej, empatycznej, która pomoże w organizacji codziennej pracy, zapewniając rzetelne wsparcie dla osób zarządzających. Jednocześnie osoby, która stworzy przyjazną atmosferę w biurze.

Zakres obowiązków:

 • zaopatrzenie Muzeum w artykuły administracyjno-biurowe i gospodarcze, w tym zakup m. in. wyposażenia biur, materiałów piśmiennych, środków czystości;
 • obsługa sekretarska i kancelaryjna Muzeum;
 • przyjmowanie korespondencji i przekazywanie jej poszczególnym komórkom organizacyjnym zgodnie ze wskazaniami Zarządcy lub Specjalistów i kierowników;
 • ewidencjonowanie poczty przychodzącej i wychodzącej w obowiązującym systemie obiegu dokumentacji;
 • nadzór nad wysyłką korespondencji;
 • ewidencjonowanie i zabezpieczenie korespondencji poufnej;
 • przyjmowanie interesantów, faksów, poczty elektronicznej;
 • udzielanie niezbędnych informacji interesantom;
 • ewidencjonowanie dokumentów dotyczących Muzeum (w tym zarządzeń, regulaminów, instrukcji i decyzji wydawanych przez Zarządcę) według przepisów kancelaryjno-archiwalnych;
 • rejestracja oraz załatwianie lub nadzorowanie załatwienia przez inne właściwe komórki organizacyjne wniosków adresowanych do Muzeum;
 • prowadzenie rejestrów pieczęci i znaczków;
 • prowadzenie magazynu podręcznego materiałów na potrzeby obsługi administracyjno-biurowej.

Wymagania:

 • doświadczenie pracy na podobnym stanowisku;
 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość j. angielskiego (znajomość drugiego języka będzie dodatkowym atutem kandydatki/ta);
 • biegła znajomość aplikacji MS OFFFICE,
 • umiejętność obsługi programów do pracy zdalnej, kalendarzy elektronicznych;
  komunikatywność, nienaganna kultura osobista, doskonała organizacja własnej pracy (zadaniowość, planowanie, zarządzanie swoim czasem oraz pracą), radzenie sobie ze stresem i presją czasu, samodzielność, sumienność i dokładność;
 • otwartości na nowe wyzwania, chęć współtworzenia od podstaw nowej instytucji kultury;
 • mile widziana znajomość tematyki związanej z historią II wojny i historią KL Plaszow.

Oferujemy

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin;
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się, nowopowstałej, samorządowej instytucji kultury w Krakowie;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty:  

 • CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942 – 1945) (w organizacji) z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;
 • list motywacyjny.

Każdy z trzech nadesłanych dokumentów powinien być nazwany w następujący sposób: Anna_Kowalska_CV, _list motywacyjny, _oświadczenie.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: praca@plaszow.org  do 17.03.2021 r. z adnotacją:

„Oferta na stanowisko: Specjalista ds. administracyjno-biurowych w Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942 – 1945) (w organizacji)”.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum KL Plaszow − www.plaszow.org.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Osoby przesyłające swoje dokumenty aplikacyjne w związku z naborem na stanowisko Specjalista ds. administracyjno-biurowych w Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942 – 1945) (w organizacji) prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz umieszczenie w aplikacji rekrutacyjnej (CV) poniższego oświadczenia, bez którego aplikacja nie będzie mogła być wzięta pod uwagę.

Klauzula informacyjna – pobierz